למכירה נכס מניב בבודפשט דירה מחולקת הפועלת כעסק לתקופות קצרות


BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST

למכירה נכס מניב בבודפשט הפועל כעסק לתקופות קצרות דרך AIRBNB דירה מחולקת לשתי דירות יש חברת ניהול של ישראלים. 109 מ"ר מושכרת ב-4,000 יורו לחודש. 20 מ"ר מושכרת ב-1,000 יורו לחודש. הכנסה שנתית 62,400 יורו. דירה במניבה 6.5% לשנה.


395000