קפריסין -אירופה


קפריסין היא המדינה אירופאית הכי קרובה לישראל ומרחק טיסה, וגם מאוד יציבה ומומלצת כיעד השקעת נדל"ן, הקמת חברות ואפילו מגורים. רבים מישראלים מתגוררים באי באופן קבוע וגם מנהלים עסקים. קצב עלית מחירי נדל"ן גבוה ומהיר מאוד.