בולגריה


כאן במדינה אירופאית זו יש תיירות חזקה וגם בין היתר הודות להסכם בין ישראל ובולגריה פנסיונרים שמקבלים קיצבת זיקנה מביטוח לאומי יכולים לגור בבולגריה ולהינות מתשלומים אלו כאילו מתגוררים בארץ. אחד המאפיינים של המדינה הוא מחירי דירות נמוכים.